top of page

verzuim

Advies & beleid

Verzuimbegeleiding is een vak apart. Terwijl dit vaak tussen de bedrijven door moet gebeuren. Meerdere partijen die er bij komen kijken, regels en wetgeving, evaluaties en plannen van aanpak; dan hebben we het nog niet eens over de begeleiding van de zieke werknemer zelf. Verzuim heeft invloed op zowel werknemer als werkgever. De aanpak ervan ook!

Wij helpen je met lastige vraagstukken van uw verzuimende werknemers, voeren de functie van extern casemanager uit, zorgen voor het bijhouden van alle verslaglegging of het maken van een duidelijk verzuimbeleid. 

Ook geven wij advies wanneer er veel werkgerelateerd verzuim is op de werkvloer; hoe kun je doorbreken en hoe ga je hier mee om?

Team

Hoe voer je een goed verzuimgesprek? Wat mag je nog vragen en wat niet? Hoe maak je duidelijke afspraken over werkhervatting? En hoe houd je de onderlinge relatie goed én voldoe je toch aan de verplichtingen vanuit het UWV? Dit zijn best lastige gesprekken. 

Leer tijdens onze training voor leidinggevenden hoe je deze gesprekken het best in kan gaan, waar je op moet letten, en hoe je afspraken maakt over werkhervatting of aangepast werk. Hoe ga je om met het advies van de bedrijfsarts en verlofaanvragen. Ook gaan we in op duurzame inzetbaarheid en het voorkomen van verzuim.

individuele trajecten

Wil jij je werknemer extra ondersteuning bieden tijdens het re-integratie traject?

 

Veel mensen vallen uit door de hectiek en hoge (eigen) verwachtingen van alledag. Het lukt niet meer om alle ballen hoog te houden en als dit te lang aanhoudt, valt iemand uit. Soms is het een werksituatie die de emmer deed overlopen en bij een ander iets in de privé sfeer. Hoe dan ook, de balans is weg.

Wij gaan met jouw werknemer aan de slag om deze balans weer te herstellen. We gaan aan de slag met het in kaart brengen van de disbalans; waardoor ervaart iemans stress en hoe ga je hier mee om; versterken van veerkracht door Hearthmath®, en we kijken of iemand op de juiste plek zit en de juist tools in handen hebt.

bottom of page